Evidens bag om Hopspots2018-06-23T08:09:15+00:00

Bøger og artikler med evidens for…

Sammenhæng mellem bevægelse og øget indlæring:

Bache, Signe. 2012. Læring i Bevægelse. Nyborg: Dansk Skoleidræt

I syv artikler præsenteres konklusioner på sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring, og hvorfor fysisk aktivitet bør være en integreret del af skoledagen

Bache, Signe. 2014. Undervisning i Bevægelse. Nyborg: Dansk Skoleidræt

Hæftet hjælper en med at komme i gang med at lave undervisning i bevægelse – med konkrete eksempler på øvelser til alle de forskellige skolefag samt universelle øvelser og brain breaks.

Bache, Signe. 2016. Skolebørn og fysisk aktivitet. Nyborg: Dansk Skoleidræt.

Hæftet beskriver, hvordan fysisk aktivitet giver bedre indlæring, hvordan varierede og meningsfulde aktiviteter styrker social inklusion og at fysisk aktivitet kan øge trivsel og motivation.

Bache, Signe Bache & Lise Sohl Jeppesen. 2014. ”Løft fagligheden med fysisk aktivitet”. Liv i skolen, Årg. 16, nr. 1.

Fruergaard-Pedersen, Christina. 2008. Fysisk aktivitet og kognitiv indlæring: et tværsnitstudie blandt 9. klasser i Silkeborg Kommune, Århus: Master of Public Health, Aarhus Universitet.

Lessel, Simon. 2017. ”Bevægelse styrker fagligheden”. Danske Kommuner – Nyhedsmagasinet

Nielsen, Mona Have.  2016. ”The effect of classroom based physical activity on cognition and academic
achievement”.
Ph.d.-afhandling.

I Ph.d.-afhandlingen undersøges det, hvad effekten af fysisk aktivitet er på kognition og indlæring, i dette tilfælde i matematikfaget. Resultaterne viste, at dem der fik mere bevægelse havde en 39% større fremgang i matematik på et år sammenlignet med dem, der sad stille.

Pedersen, Bente Klarlund. 2005. Børn og Motion. København: Nyt Nordisk Forlag

Hæftet beskriver, hvorfor det er nødvendigt, at børn bevæger sig, da det på langt sigt forebygger en række sygdomme, letter indlæring, gør dem bedre til at håndtere stress og dermed blive gladere og får større selvtillid.

IT i skolerne:

Iversen, Ole Sejer. 2017. ”IT-professor: Sådan giver vi folkeskolen en digital opstrammer”.

Altinget.dk: http://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/it-professor-saadan-giver-vi-folkeskolen-en-digital-opstrammer

Iversen, Ole Sejer. 2017. ”Professor: Gør hurtigst muligt IT-valgfaget i folkeskolen obligatorisk”.

Altinget.dk: http://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/professor-goer-hurtigst-muligt-it-valgfaget-i-folkeskolen-obligatorisk

Effekten af kognitiv træning/træning af arbejdshukommelse:

Fredens, Kjeld. 2012. Mennesket i Hjernen, Hans Reitzels Forlag.

Fredens, Kjeld. 2013. ”De små hoveder vokser”. Skolestart. Årg. 43, nr. 6.

Krogh, Helle Wium. 2012. ”Arbejdshukommelse – Arbejdshukommelse og Læring”, PPR Skive Kommune: https://www.skive.dk/media/2456/779_2012_247296_arbejdshukommelse___folder.pdf

Frank, Lise, 2011. ”Lærere kan lære af ny hjerneforskning”.

Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/504917/laerere-kan-laere-af-ny-hjerneforskning

Levine, Mel. 2004. Hjernen bag lysten til at lære – Neuropædagogik i teori og praksis, Dansk Psykologisk Forlag.

Child Experience Design
Nannasvej 16, 8230 Åbyhøj Denmark
Mobile: +4531132618
Email: info@hopspots.dk
Web: www.hopspots.dk
CVR-nr.: 36087978

Følg os

 
Tilmeld Inspirationsmail