Hopspots Code:kit

HVAD er Hopspots Code:kit? Og hvordan virker det med micro:bit?

Hopspots code:kit er en udvidelse til BBC’s micro:bit. Ved at bruge Hopspots sammen med micro:bit’en bliver det muligt at kombinere bevægelse med kodning. Find opgaver til Hopspots Code:kit på www.mocody.dk

Code:kit’et gør det muligt at forbinde op til 3 Hopspots-brikker trådløst med micro:bit’en. Brikkerne fungerer som inputs eller knapper, når man f.eks. hopper, træder, trykker eller sætter sig på dem. De kan også programmeres til at lyse i 20 forskellige farver og kan dermed bruges som indikatorer i spil der kræver mere visuel feedback end micro:bit’ens lille display giver.

Opsætningen er enkel. Micro:bit’en indsættes i code:kit’et og når der tændes kan man parre brikkerne med micro:bit’en. Ved hjælp af simpel kode, kan man let skabe sit eget spil, hvor både micro:bit og Hopspots-brikkerne indgår. Mulighederne for at blande fysisk leg og kodning er derved indenfor alles rækkevidde.

Et eksempel på et spil, der integrerer Hopspots-brikkerne, kunne være Fang Lyset, hvor man skal træde på en brik, hvis den lyser op i din farve. Tre personer kan deltage og de får hver tildelt en farve. Nu gælder det om at være hurtig, for den der først fanger sin lys-farve, får pointet. Spred brikkerne godt ud, så man rigtig får pulsen op! Variationerne er mange og man kan selv ændre på sine parametre inde i koden på micro:bit.org.

HVORDAN bruger man det?

  1. Overfør din kode til micro:bit via kabel. På www.microbit.org kan du selv lave din kode, hvor du sætter indstillingerne for de 3 brikker. Den ene brik giver inputs på P0 og på P13 kan den lave et output, såsom at lyse i en farve (jvf skalaen nedenfor).

Man kan ligeledes programmere hvad den anden brik skal gøre på P1+P14 og for den sidste brik P2+P15.

  1. Isæt micro:bit
  2. Tænd ved at skubbe den hvide kontakt op på ON.
  3. Du kan nu forbinde dine brikker til code:kit ved at holde en finger på CONNECT og en finger på det øverste brik-ikon. Når disse holdes inde, blinker lyset over ikonet og man skal træde på en Hopspots brik. Når det blinkende lys bliver grønt, er brikken forbundet. Fortsæt med de andre brikker.
  4. Nu kan I spille jeres egne spil. God fornøjelse!

Trin for trin opsætningsguide:

HVORFOR er det godt at bruge?

Hopspots code:kit giver kodningen et formål, nemlig at man skaber et spil, som man kan spille med sine kammerater. Først designer man sit spil og her kommer det 21. århundredes kompetencer i spil (kritisk tænkning, kreativitet, problemløsning, eleven som producent). Herefter programmerer man sit spil og man bliver styrket indenfor computational tænkning, digitale kompetencer, teknologisk handleevne og programmering. Til slut spiller man sit spil med sine peers og her kommer evalueringen, legen og reflektionen i spil.

Hopspots code:kit bygger også på den læring vi har omkring kobling af bevægelse og læring, som har vist sig at øge indlæringen, både fordi vi får tilført mere ilt til hjernen, men også fordi vi lærer på mange forskellige måder og her kommer mange flere sanser i spil.

Der er altså mange gode grunde til at kaste sig ud i at kode med Hopspots. Det adskiller sig fra andre kodningsprojekter i og med at man selv kommer til at bruge slutresultatet og få kroppen i gang.

HVOR bestiller jeg det?

Hopspots code:kit kan bestilles enten som et enkeltstående code:kit board, som supplerer dit eksisterende Hopspots-sæt eller i form af forskellige kombinationer, alt efter om man vil arbejde i små grupper eller aktivere en hel klasse på samme tid.