Fonde og støttemuligheder

Kunne du tænke dig Hopspots på din skole, har I gang i et spændende projekt eller andet I kunne tænke jer støtte til, så er her en oversigt over forskellige støttemuligheder.

Vi hos Hopspots er også meget interesserede i at indgå i samarbejder ifm. projekter eller lignende, hvor Hopspots kunne være en del af. Det er I også meget velkomne til at kontakte os omkring.

Vi har lavet en oversigt over fonde og andre støttemuligheder, der støtter forskellige aktiviteter og projekter.

Bemærk at du skal kontakte den enkelte fond direkte.

Oversigt over fonde og støttemuligheder

Er du medlem af BUPL, kan du søge op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Flere institutioner kan gå sammen om at søge.

Frist: 15. maj 2020

Ole Kirk’s Fond har et almennyttigt og alment velgørende formål. Fonden støtter sociale, kulturelle, kirkelige, humanitære og uddannelsesmæssige formål.

Løbende ansøgning

Novo Nordisk Fonden støtter og igangsætter en række projekter af betydning for samfundet. Emnerne spænder bredt og favner både forskning, uddannelse, innovation osv.

Frist: 11. marts 2020

BHJ Fonden støtter humanitære, kulturelle og almene formål primært i Sønderjylland med vægt på bl.a. opbygning af viden og kompetencer, støtte udvikling af børn og unge osv.

Frist: 30. april 2020

Fonden yder støtte til: Humanitære og sociale formål, kulturelle formål, videnskabelige formål, idrætslige formål, uddannelse osv.

Frist: 16. marts 2020

Det er muligt at søge om støtte til fagfaglig opkvalificering, almen didaktik, bevægelse, undervisning osv.

Frist: 12. marts 2020

Fondens støtter inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne.

Frist: 1. december 2020

Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Åbent for ansøgning igen i maj 2020

Sparekassen Sjælland Fonden støtter almentnyttige og velgørende formål – især med vægt på uddannelse, talentudvikling og partnerskaber osv.

Frist: 1. marts 2020

Støtter projekter der skal lede til bedre trivsel, både fysisk og mentalt hos børn og unge.

Løbende ansøgning