HACK DIN BRIK

Lav jeres egne spil til alle skolefag

Hack din brik er en spiltype, hvor I selv kan producere indhold til alle skolefag. Spillet er en åben platform, hvor I kan bestemme præcist hvilket indhold, der skal være på hver enkelt brik. Dette giver en utrolig stor frihed ift. anvendelsen af spillet – så lad kreativiteten få frit løb og afprøv mulighederne i Hack din brik.

Børn og lærere kan selv eksperimentere og manipulere med brikkernes lys og lyd gennem spilskærmen på iPad’en i Hack din brik. Under de 12 forskellige brikker, der vises på skærmen, vælger spillerne lysmønstre eller lyde til hver brik.

De kan også bruge optagefunktionen og indspille deres helt egne lyde, ligesom de også selv bestemmer, om brikkerne betjenes fra iPad’en eller ved at røre ved brikken.

Brug Hack din Brik på alle skoletrin

Hack din brik indeholder tre forprogrammerede spil: en bevægelsesbane, en historie og musiktoner. Disse kan I altid spille, men spilmulighederne er uendelige, når I selv producerer spil.

På den måde kan I også sænke eller højne sværhedsgraden, således at spillet kan bruges til både indskolings-, mellemtrins- og udskolingselever. Hack din brik kan bruges til alt fra forhindringsbaner, hvor man hopper fra brik til brik til tabeller, interaktive historier og meget mere.

Video af Hack din brik

Aktiv læring for hele klassen på 5 min

Med spillet er det muligt at aktivere en hel klasse på én gang, såfremt klassen deles ind i grupper der producerer spil til hinanden i timen. Der vil altså på skift være én gruppe som spiller spillet på Hopspots, imens de andre grupper arbejder med at lave relevante spil i app’en. På den måde inddrages eleverne i processen, så de får medejerskab over og bliver digitale producenter af læringsmateriale.

Læreren kan selvfølgelig også vælge at producere spil til eleverne forud for undervisningen. Det tager ikke engang 5 min at indtale jeres eget indhold til brikkerne og lynhurtigt komme i gang med at spille spil målrettet til undervisningen.

Spilemner til Hack din Brik i forskellige skolefag

Dansk

I dansk kunne I lave historier på brikkerne.

Den første brik siger måske “Der var engang en prins”, og det er så starten på et eventyr, som fortsætter på resten af brikkerne. Historien kan selvfølgelig både tage udgangspunkt i én velkendt historie af en forfatter eller være én I selv finder på – dertil kan I bruge skabelonen nedenfor. Med Hack din brik kan I også:

  • Øve alfabetet
  • Arbejde med tekstopbygning
  • Genfortælle historier
  • Arbejde med Berettermodeller

Læs mere om hvordan Hopspots kan bruges i Dansk

Matematik

Her kunne I indtale talrækker, tabeller eller lignende til brikker.

Det er oplagt at lave noget som skal være i rækkefølge med Hack din Brik og så bagefter sprede brikkerne tilfældigt ud på gulvet. Derefter er elevernes opgave selvfølgelig at lytte til indholdet på brikkerne og lægge dem i den rigtige rækkefølge, hvorefter de kan afspille indholdet igen og høre om rækkefølgen passer.

Det kunne, helt simpelt, være talrækken fra 1 til 10, man skulle lægge i den rigtige rækkefølge, men det kunne også være 3-tabellen eller størrelserne på brøker ift. hinanden. Én brik siger fx “1/2”, en anden siger “1/3” og den tredje “1/4” osv. Eleverne skal så finde ud af, hvordan rækkefølgen fra mindst til størst er ved at hoppe rundt på brikkerne og bevæge sig, imens de løser matematikopgaven.

Læs mere om hvordan Hopspots kan bruges i Matematik

Sprogfagene

I sprogfagene kunne I øve grammatik ved at indtale persontyperne og deres bøjning af udsagnsord til brikkerne og så lægger dem i den rigtige rækkefølger.

I engelsk kunne det være “I am”, “You are”, “He, she, it is” osv. Det kunne I også bruge i tysk, fransk og spansk, men det kunne også sagtens være opgaver og stikord til træning af grammatik, gennemgang af bestemte emner eller noget helt tredje.

Læs mere om hvordan Hopspots kan bruges i sprogfagene

Natur/Teknologi, Samfundsfag, Historie osv.

Mulighederne er også mange, når det kommer til Natur/Teknologi, Samfundsfag, Historie og religion.

I historie kunne det som et eksempel være årstal for bestemte begivenheder, der skulle lægges i den rigtige rækkefølge. Kun fantasien sætter grænserne med denne åbne platform! Så tænk ud af boksen og brug Hack din Brik til lige dét, der giver mening for jer!

Musik

I musik kan I fx bruge det forprogrammerede spil med musiktoner på brikkerne eller I kan optage/indspille rigtige instrumenter og lyde – brug dem som I synes, der er helt frit slag!

Idræt

Brug enten den forprogrammerede bevægelsesbaner, der siger “Gå gakket til grøn”, “Hop til lilla”, “Løb til sort” osv. eller indtal jeres helt egen til brikkerne.

Klassemateriale

Her finder I guiden til Hack din Brik, der trin for trin viser jer, hvordan man spiller spillet.

Derudover finder I også en skabelon til, når I vil finde på jeres egne historier og indtale dem til brikkerne.