Historien2023-04-17T11:22:46+00:00

Child Experience Design

Vision

Hopspots vil skabe en sjovere, sundere og mere bevægende skoledag, hvor børnene opnår højere indlæring. Hopspots vil hjælpe børn mod at blive digitalt kompetente.

Mission

Hopspots revolutionerer klasseværelset og anvender teknologi i det fysiske rum. Hopspots motiverer børn til leg og læringsglæde ved hjælp af spil og bevægelse, og når børnene på det rette niveau. Børnene bliver klædt på til at medproducere eget læringsindhold, fremfor blot at konsumere det.

september 2016

CxD – 2016

Louis Jensen

CxD er fuld gang i Hopspots, der nu er klar til markedet. Der er sket meget på et år. Flere spil er udviklet, staben er vokset, kunder er kommet til og Hopspots’ design er lækkert og funktionelt. CxD består af flere fastansatte, praktikanter og eksterne konsulenter, der assisterer med blandt andet programmering, musik og spilindhold.

Spil

På nuværende tidspunkt indeholder Hopspots 4 spil: Sekvens, Mix’N’Match, Jagten og Hack din brik. Der kommer hele tiden flere til. Det næste vi kan se frem til der kommer er FlowDance, der bliver udviklet i samarbejde med Uglegårdsskolen. Derudover er vi i fuld gang med udviklingen af to nye interaktive fortællespil, Lakridsmanden og Den Øde Ø, der skabes med støtte fra undervisningsministeriet. Lakridsmanden og Den Øde Ø kommer i løbet af 2017.

I samarbejde med VIA UCC er CxD ved at få udarbejdet en lærerplan. Denne skal beskrive hvordan Hopspots kan integreres i blandt andet danskundervisningen. Målet er, at få skemalagt Hopspots.

Lakridsman

november 2015

Konkurrence

Innovationsforløb - Child Experience Design - Vinder af Hopspots

Innovationsforløb

Hopspots er et co-creation. Det bygger på tanken om, at ægte værdi skabes i samarbejde med dem, der i sidste ende skal anvende Hopspots.

For at invitere brugerne ind i processen, faciliterede CxD et innovationsforløb i efteråret 2015. Fire skoler arbejdede med idégenerering og udvikling af et nyt spil til Hopspots. De konkurrerede mod hinanden i kampen om at få spillet realiseret. Det kom der nogle rigtig fine resultater ud af.  Uglegårdsskolen i Solrød på Sjælland vandt konkurrencen med deres idé til spillet FlowDance, som snart er færdigudviklet.

2015

Hvad er FlowDance?

FlowDance er et spil der kombinerer dans og musik. Ved at hoppe på de forskellige Hopspots brikker kan eleverne skabe deres egne rytmer inden for pop, swing, jazz og middle eastern musik. Rytmerne indspilles og bruges efterfølgende til at koreografere en dans.

flow dance spil

januar 2015

Test

skole app

Første spil testes

I starten af 2015 var det første Hopspots spil klar til at blive testet med elever fra Samsøgades skole, Frederiksbjerg Skole og Dagmarskolen. Det blev taget rigtig godt i mod af børnene, der synes, at det var sjovt og motiverende. Også specialområdet havde stor glæde af det, med grovmotoriske øvelser, kognitiv træning og vekslen mellem fokuseret skrivebordsarbejde (indspilning til Mix’n’Match med tegninger, tekst og lyd) og fysisk bevægelse, passede rigtig godt til dem.

Seks skoler valgte herefter at købe den første version af Hopspots og starte et innovationsforløb, faciliteret af CxD. Dette førte til, at en investor valgte at gå ind i firmaet og udviklingen tog fart.

december 2014

Made in Denmark

prototype

Prototyper

Med støtte fra non-profit organisationen LivingItLab, blev det muligt at lave en prototype. Denne kunne demonstrere hvorvidt, Hopspots var et brugbart koncept. I slutningen af 2014 var den første rigtige prototype af brikkerne klar. Her var skallerne vacuum-formet på en gammel maskine og farverne var malet på i hånden. Derudover var udviklingen af en app, der skulle arbejde sammen med brikkerne, i fuld gang.

Siden er mange prototyper blevet lavet, for at skabe det helt rigtige design. Hopspots er made in Denmark og der kredses for detaljen, kvaliteten og den gode designoplevelse. Der er tænkt på detaljer, så kunderne får den bedst mulige kvalitetsoplevelse.

september 2014

Child Experience Design

bevegælse_i_skole

CxD grundlægges

Aviaja grundlægger start-up’et CxD – Child Experience Design ApS, og udviklingen af Hopspots går for alvor i gang.

Med støtte fra LivingITLab (https://www.livingitlab.dk) og Startvaekst Midt, kunne vi udvikle den første prototype og undersøge om idéen holdt vand. I samarbejde med dygtige leverandører og med som den Aviaja eneste ansatte, blev prototypen realiseret. Så alt skulle tegnes, bygges og udvikles selv. CxD fik kontor på Godsbanen (www.godsbanen.dk) i Aarhus hvor værkstederne gjorde det muligt at bygge og prøve idéer af.

I løbet af et halvt år fik vi lavet prototypen og de første to spil kunne afprøves: Mix’n’Match og Sekvens.

juni 2014

Vækstforløb

vækstforløb - Child Experience Design - aviaja

Udvikling af forretningsplaner

Da folkeskolereformen trådte i kraft i 2014, blev Aviaja opmærksom på at hendes idé ville kunne løse en ny udfordring, som skolerne stod overfor: De skulle bevæge sig 45 minutter dagligt, og helst med fagligt indhold. Der var sket en stor udvikling af teknologier siden idéen opstod og iPad’en gav helt nye muligheder for at gøre brugeren mere aktiv i brugen af Hopspots. Samtidig var skolerne blevet mere interesserede i at tage nye teknologier til sig.

For at realisere sin vision med Hopspots deltog Aviaja i et vækstforløb, hvor hun arbejdede med forretningsplaner og målene for Hopspots. Dette udmundende i interessetilkendegivelse fra to investorer. Samtidig præsenterede hun for et panel ved ConnectDenmark og fik hermed gode råd og blåstempling af forretningsplanen. På baggrund af denne kvalificering kunne hun opstarte virksomheden.

januar 2014

Realisering af Hopspots

Ny skolereform - Child Experience Design - hopspots spil

Ny skolereform

Ny skolereform har sat gang i videreudviklingen af Aviajas specialeprojekt. I mange år blev der ikke arbejdet videre med Hopspots, men med indførelsen af den nye folkeskolereform i 2014 besluttede Aviaja sig for, at gøre Hopspots til virkelighed. Reformens krav om mere bevægelse i undervisningen stemte overens med Hopspots’ værdier: Leg, læring og bevægelse. Derudover åbnede tidens teknologi nye muligheder for videreudviklingen af konceptet. Da Aviaja skrev sit speciale på arkitetskolen, eksisterede iPad’en ikke, derfor var det en udfordring at implementere teknologien i Hopspots. Men da den nye skolereform kom og iPad’en allerede eksisterede, var det lettere at realisere konceptet. Desuden var markedet blevet mere klar til et produkt som Hopspots.

april 2008

Speciale på Arkitektskolen

Udvikling af konceptet

Konceptet til Hopspots blev udviklet igennem Aviaja’s speciale på Arkitektskolen, hvor de første skitser blev lavet. Dengang fandtes iPad’en ikke og den første stander til brikkerne var en cylinder i plastik med en låge. Designet og udformningen af brikkerne har beholdt sin oprindelige form.

Den første prototype blev lavet ved hjælp af et hacket keyboard og Flash på computeren, hvor ideen med koblingen mellem brikkerne og lyde blev testet. Små minispil blev afprøvet i en børnehave hvor feedbacken var god. Det var små lege, som f.eks. sangspillet, hvor man træder fra brik til brik, for at afspille lyde fra en sang, så det giver mening. Vi spillede også et andet lille spil, hvor der afspilles en farve, når man træder på en brik. Så skal man hoppe videre til denne farve.

april 2006

Hopspots opstår

Child Experience Design - ideen

Ideen til Hopspots

Aviaja kom på idéen til Hopspots i 2007. Idéen kom da hun skulle lave speciale på arkitektskolen. Det var hendes passion for at kombinere teknologi og det fysiske rum, som satte gang i idégenereringen. Hun ville udvikle noget interaktivt, som kunne bidrage til børns udvikling og tilføje et ekstra lag end en ren fysisk platform. Målgruppen var her børnehavebørn og de nye læringsmål, som var kommet til. Særligt sprogudvikling var et fokusområde på daværende tidspunkt og blev derfor udgangspunkt for produktudviklingen. Forløbet på arkitekskolen Aarhus blev dokumenteret i en blog, hvor beslutninger og dialog med forskellige interessenter også ses www.aviaja-borup.com/il .

Go to Top