Hvorfor kodning og bevægelse?

Hvorfor skal vi kode?

Indenfor de næste 10 år vil 9 ud af 10 jobs kræve, at medarbejdere besidder en lang række digitale evner og at de er i stand til at forme morgendagens teknologi. Derfor er det så vigtigt, at vi lærer elever at kode og blive digitalt kompetente. Kodning fordrer kreativitet og medskabelse samt giver problemløsende egenskaber – som klæder eleverne på til at producere og forme teknologi frem for blot at konsumere den.

Kodning på micro:bit.org

Hvorfor koble kodning med bevægelse?

Vi har sat os for at kombinere kodning med den fysiske verden, for at gøre det mere meningsfuldt end noget, der bare foregår på en skærm eller i en robot. Vi bygger videre på vores interaktive Hopspots-brikker, der skaber mere alsidig og engagerende skoleundervisning og gør kodning mere motiverende og sjovt vha. vores nye code:kit. (Læs mere om hvordan fysisk aktivitet øger læringen)

Læs mere om Hopspots code:kit

Hele formålet med Hopspots er at koble bevægelse med læring, uanset om det er fagfaglig læring, teknologiforståelse, samarbejde, 21st century skills eller noget helt andet. Gennem fysisk aktivitet, gamification og leg gør vi undervisning sjovere og mere motiverende og engagerende – og det er vores mission at gøre dét over hele verden.

Kodning rækker ud over skærmen

Resultatet af kodning på computeren trækkes ud i den virkelige verden, hvor børnene kan spille deres interaktive spil på Hopspots-brikkerne – og nu kan prøve deres kode på egen krop eller udfordre deres venner. Hopspots’ code:kit forbinder brikkerne til micro:bit og Scratch, som gør kodning forståeligt og nemt for eleverne at bruge.

Micro:bit i skoleundervisningen

Ude på skolerne har eleverne arbejdet med micro:bit gennem ultra:bit-projekterne, som bl.a. CFU’erne er en del af. Nu kan det populære blokprogrammerings-format udvides til at kunne endnu mere vha. Hopspots code:kit. Elever kan nu kode deres egne spil på skærmen og spille dem sammen med deres peers på de fysiske Hopspots-brikker, der reagerer på berøring og lyser op i en lang række farver. Eleverne kan altså skabe aktiviteter, hvor produktet er et færdigt resultat og en aktivitet i sig selv.

Hvad lærer eleverne af det?

Dét at designe spil på denne måde udfordrer børnenes ”21st century skills” og gennem leg og sjov bliver de udstyret med evnerne til at begå sig i en højteknologisk fremtid.

Designprocessen udfordrer bl.a. eleverne i kritisk tænkning, kreativitet og problemløsning, mens selve kodningen styrker ”computational thinking”, træner digitale kompetencer og teknologisk handleevne.

Når spillet fungerer som ønsket, afprøver eleverne det med deres peers og dér kommer evaluering og refleksion i spil til evt. videreudvikling.

Gennem leg og bevægelse bliver børnene motiveret til læring, uanset om det er teknologi-forståelse de opbygger igennem arbejdet med code:kit’et eller det er fagfaglig læring, de tilegner sig igennem fx dansk eller samfundsfaglige spil i Hopspots App’en eller når de koder læringspil til fagene med code:kit og micro:bit.