ROBINSONADE-FORLØB MED DEN ØDE Ø

Hopspots-spillet, Den Øde Ø, er opbygget efter samme skabelon, som er kendetegnet ved bogen Robinson Crusoe (af Daniel Defoe). Derfor kan Den Øde Ø erstatte filmen Cast Away (Robert Zemickis), som anbefales til Robinsonade-forløbet på EMU, og bruges til at koble bevægelse på undervisningen i Robinsonade. Skabelonen, som også er kaldet en Robinsonadebro, ses nedenfor og på billedet til højre.

 1. Forlis og stranding (spillets start)
 2. Stranding på en øde ø. De første dage (spillets kapitel 1)
 3. Livet på øen – opbygning af en ny dagligdag/samfund (Spillets kapitel 1 og 2)
 4. Farlige oplevelser (spillets kapitel 2 og 3)
 5. Forberedelse på en hjemrejse (spillets kapitel 3)
 6. Redning (spillets afslutning)

Formål med Robinsonade-forløb i spillet Den Øde Ø

 • At eleverne selv stifter bekendtskab med robinsonade-genren gennem oplevelse og dramatisering af en robinsonade i et interaktiv læringsspil
 • At eleverne kan arbejde aktivt med dagbogsgenren
 • At eleverne kan fremføre argumenter, lytte og samarbejde
 • At skabe et større sammenhold i klassen
 • At få bevægelse ind i undervisningen

Spillet kan også bruges til Samfundsfagsundervisning. Se hvordan her:

Et spil i bevægelse

Hopspots bygger på filosofien, at læring optimeres gennem bevægelse, motivation, samarbejde og indlevelse. Derfor er disse også grundpillerne i undervisningsaktiviteterne i Den Øde Ø.

Spillet vil guide eleverne – såfremt de overlever – igennem robinsonadebroens 6 stadier. Samtidig vil eleverne blive trænet i: Sætningsopbygning, dialog, samarbejde og demokratisk forståelse.

Efter spillets afslutning er det oplagt, at eleverne individuelt eller i mindre grupper udarbejder en dagbog om forløbet. Denne dagbog kan udformes efter eget ønske.

Vi foreslår, at dagbogen bliver lavet som:

 • Hjemmeside (fx Google Sites): Det kan være med videoer fra lejren, nyheder fra Den Øde Ø, avisartikler osv.
 • Video-dagbog (kan laves med iPad og iMovie)
 • Tidslinje (kan laves med udgangspunkt i Robinsonadebroen)
 • Skuespil (Tag fx udgangspunkt i en udvalgt del af Robinsonadebroen)
 • ”Traditionel” dagbog. Denne er at finde i de supplerende arbejdsopgaver.

Læringsmål og sikring af læringen

Fælles Mål for Robinsonade-forløbet

De nedestående er taget fra Fællesmål for robinsonadeforløbet.

Omsatte Læringsmål – Sikring af Læringen

Sådan gennemføres forløbet

Spillet styrer eleverne igennem læringsforløbets faser. Dog skal underviseren selvfølgelig facilitere forløbet, så eleverne guides hensigtsmæssigt igennem den enkelte lektion. Nedenfor gennemgås lektionernes forløb:

Evaluering

Efter forløbet er gennemført kan evalueringen ske med baggrund af de opstillede læringsmål og tegn på læring.

Evaluering kan eksempelvis fokusere på, om det lykkedes eleverne at holde sig indenfor rammerne af robinsonadebroen i deres dagbog. Fortælles der i datid? I hvor grad er elevens indlæg produceret som en dagbog. Hvilket niveau af læringsmålene arbejdede eleven på?