Workshop i Funder Børnehus: Musik og Bevægelse

Af Trine Askjær-Jørgensen

Den 14. marts var Hopspots i Funder Børnehus, hvor vi holdt en fælles workshop for pædagoger, der er med i et såkaldt medienetværk i Silkeborg Kommune. Blogindlægget her omhandler workshoppen med fokus på de ideer, der blev genereret og eksperimenteret med, således at andre Hopspots-brugere kan drage nytte af disse eller folk, der er interesseret i at lære mere om forskellige måder at anvende Hopspots på, kan lære om netop dette.

På workshoppen deltog 8 pædagoger fra 4 ”børnehuse” rundt omkring i kommunen, Aviaja, grundlægger af Hopspots, medieforskeren Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet og jeg selv. Workshoppen var en af 4, der er en del af et projekt som skal eksperimentere med kreativ brug af Hopspots i dagtilbud.

Denne gang var temaet ”Musik og Bevægelse”, og vi skulle derfor eksperimentere med, hvordan Hopspots kan anvendes i forhold til dette. Vi arbejdede os derfor først igennem de forskellige spil i Hopspots app’en i fællesskab, hvor vi brainstormede og eksperimenterede med de ideer, der blev genereret. Allerførst startede vi med at høre pædagogerne til deres erfaring med Hopspots. Pædagogerne fra Funder Børnehus havde haft Hopspots i en måneds tid og sagde bl.a. følgende om det:

“Børnene kender Hopspots og spillene godt nu og hver gang den bliver hevet frem, er børnene bare klar til at lege”.

“Sekvens fungerer rigtig godt ift., at alle børnene hjælper hinanden med at huske rækkefølgen”

“Vi har brugt FlowDance til at lege mere frit og fx lege stopdans. Det, synes de[børnene], er virkelig sjovt”.

“Vi prøvede at tage et instrument [på brikkerne] først og så tilføje et af gangen og de kunne godt høre, hvad det var, der blev tilføjet”.

Herefter gennemgik vi alle sammen de enkelte spil i fællesskab, hvor vi så idegenererede og eksperimentere med brugen af dem.

FlowDance

FlowDance, et musik- og dansespil, hvor man kan indspille sit eget musikstykke, koreografere en dans og lave en dansekonkurrence på brikkerne, giver rig mulighed for at arbejde med musik og bevægelse på mange forskellige måder. Da dagens tema netop var musik og bevægelse, brugte vi særligt meget tid på at eksperimentere med mulighederne i FlowDance. Her snakkede vi blandt andet om, at man fx kunne dele instrumenterne op i grupperne og så arbejde med forskellige rytmesektioner eller afprøve lydtemaer. Noget af det, pædagogerne også foreslog, var at lave en “børnekoncert”, hvor man tilføjede “analog” musik – altså hvor man kombinerer instrumenterne på Hopspots-brikkerne med fysiske instrumenter. Vi prøvede det sammen med børnene og fandt frem til, at man kan aktivere rigtig mange børn på den måde, da der så er 12 brikker og fysiske instrumenter oveni. Feedbacken fra børnene var utrolig positiv og da vi efter sessionen med FlowDance spurgte dem, hvad de bedst kunne lide, blev der svaret:

“Det med at lave musik – det var sjovt at lave musik”

I FlowDance er den røde brik optage- og stopknap og den grå brik kan man indspille sine egne lyde til (op til 3 minutters varighed). Pædagogerne var fulde af ideer til, hvordan de to brikker kunne bruges. Den grå brik, med eget indhold, blev det foreslået, at man fx kunne optage en særlig rytme til, endda tage iPad’en med ud i naturen og optage en lyd udenfor, eller det kan være at nogen kan lave en sjov lyd. Man kunne også synge en bid af en sang, optage en remse, optage nogle fysiske instrumenter, klappe i en god rytme osv. Det er kun fantasien, der sætter grænsen for brugen af den grå brik.

Den røde brik bruger man, som nævnt ovenfor, til at optage sit musikstykke, men man kunne også bare lege frileg med stopdans, hvor man sætter alle instrumenterne i gang og leger stopdans, hvor der indimellem bliver trådt på den røde brik, så musikken stopper og alle skal stå stille. Da vi afprøvede stopdans sammen med børn og pædagoger, fungerede det rigtig godt, at børnene dansede rundt imellem hinanden og indimellem trådte på brik-instrumenterne for at ændre musikkens lyd og så var der et barn, som styrede den røde brik og valgte, hvem der røg ud, når vedkommende ikke stod stille i tide.

Der var også mange gode ideer til, hvordan man kunne lege med dansedelen i FlowDance, hvor man koreograferer en dans og konkurrerer i den bagefter. Forslagene lød blandt andet på, at man kunne danse i grupper ved at dele børnene op i små grupper med et par brikker hver, for på den måde kan man lave en dans sammen flere af gangen og aktivere mange børn fremfor, at der kun er et barn, der koreograferer dansen og ét, der bagefter danser den. En anden mulighed er også, at man indspiller en dans synkront ved igen at dele brikkerne op i grupper, hvorefter børnene skal hjælpes ad med at lave dansen og bestemme, hvordan der skal trædes. Mulighederne er mange i FlowDance.

Sekvens

Der var også mange gode ideer til brugen af Sekvens. Pædagogerne foreslog blandt andet, at brikkerne spredes rigtig meget ud, så børnene løber rækkefølgen, og evt. lægges om bagved noget, for på den måde at gøre spillet sværere samt få børnene til at bevæge sig mere. I Sekvens bruger man både hovedet, kroppen og sanserne til at huske rækkefølgen med, derfor kunne man fx også spørge børnene, om hvilken bevægelse de tænker på, når de hører en bestemt lyd. Hver af brikkerne har nemlig deres egen lyd i Sekvens, så derfor kunne man godt lege med at sammensætte en rækkefølge eller bane med fx forskellige bevægelser/måder at trykke på brikkerne. Det kunne være, at man skulle sætte sig på den brune brik, som siger en pruttelyd, hoppe på én brik, trykke med hænderne på den næste osv.

Jagten

Da vi, til at starte med, talte med pædagogerne om deres erfaringer med Hopspots, sagde de blandet følgende: “Når vi hiver Hopspots frem, så er vores erfaring, at så skal der bare ske noget. Så vil de[børnene] bare trykke på brikkerne med det samme og i gang med at spille, fordi de synes, det er sjovt. Tit starter vi med Jagten for at få brændt noget krudt af og få børnenes fokus”.

Jagten er det mest populære spil hos børnene, fordi her får de virkelig lov til at være aktive og så er det hurtigt og nemt at tage et spil, fordi der ikke er en masse læringsindhold, men børnene netop kan få stillet deres “trykke-lyst” med det samme. I Jagten skal man fange rødt og grønt lys, som viser sig rundt omkring på brikkerne. Der er 30 forskellige baner, hvor man bevæger sig på forskellige måder, fx kan man både fange lyset ved at træde på brikken, lave sprællemænd, sidde eller stå på den osv. På den måde bliver børnene virkelig udfordret fysisk. Da vi afprøvede Jagten med børnene i Funder Børnehus testede vi, hvorvidt børn i den alder kunne trykke med hænderne og numsen. Det fungerede alt sammen super fint, men da vi spurgte børnene, om hvad de synes var sjovest, synes de, at det var sjovest at bruge fødderne til at træde på brikkerne, fordi så kunne de bedre løbe rundt og fange lyset hurtigt, sammenlignet med hvis de skulle sætte sig med numsen på brikkerne.

Hack din Brik

Som den allermest åbne platform i Hopspots app’en er mulighederne nærmest uendelige med Hack din Brik. Pædagogerne kom også her med masser af ideer til at programmere noget sjovt og lærerigt indhold i spillet. Fx kunne man optage linjer fra en sang, remser, sætte ord/sætninger sammen, optage musikbidder, instrumenter, naturlyde osv. Børnene får også meget ud af, hvis man fx optager noget indhold på 1-3 af brikkerne, som ikke passer ind i rækkefølgen således, at man leger med at finde de(n) forkerte bidder fx i en historie, en sang eller en rækkefølge. Der var mange gode nye ideer til at lege med Hack din Brik på i spil den dag.

Mix’n’Match

Mix’n’Match er også enormt åben for selv-programmering af læringsindhold, bare i par i stedet for rækkefølger, som i Hack din Brik. Stine Liv Johansen, medieforsker ved Aarhus Universitet, sagde blandt andet om muligheden for at programmere indhold i Hopspots:

“Vi vil jo gerne have, at børnene bliver digitale medskabere, fordi derhjemme er de vant til at konsumere færdige spil osv., men vi vil gerne have dem til at arbejde med det digitale indhold, de møder. Det er vigtigt, at de lærer, at de har indflydelse på det. De kan hurtigt vænne sig til, at det der foregår på iPad’en, det er bare klart og færdigt til dem”. Her fanger Stine virkelig essensen af, hvorfor CxD netop ønsker, at børnene slippes løs med Hopspots, så de bliver kreative medskabere.

Pædagogerne på workshoppen havde oplevet, at når de selv vil programmere indhold sammen med børnene i Mix’n’Match, så er det en god ide, at den voksne først sætter børnene ind i, hvad opgaven går ud på, for ellers er det svært for dem at få ideer. Til gengæld når børnene så har forstået opgaven, er det pædagogernes erfaring, at de lynhurtigt “overtager” og så er de vildt kreative og fulde af ideer til hvilke kategorier, par osv., man kan bruge. Nogle af ideerne på dagen til Mix’n’Match var blandt at lave et spil med børnehavens lyde, hvor man skal parre gyngen, der knirker med forklaringen af hvad det er, eller man kunne også parre bidder af en sang. Mulighederne er endeløse.

Efter workshoppen i Funder Børnehus havde pædagogerne fået en masse gode ideer til brugen af Hopspots og ville meget gerne beholde Hopspots i børnehuset længere tid. De havde både fået en masse nye ideer til at spille på den måde, de plejer, hvor pædagogerne styrer, men også til at lade børnene styre spillene mere selv, så Hopspots bliver mere en del af deres frie leg. Hos Hopspots ser vi frem til næste workshop og vores videre samarbejde med pædagoger osv. på projektet, som både er super lærerigt for Hopspots og for børnehusene.

About the Author: Trine Askjær-Jørgensen

Med en baggrund som Cand. Mag. i Engelsk er Trine skarp på netop engelsk og hun har masser af viden om kognition, sprogindlæring osv. Hendes job hos Hopspots består af at oversætte, læse korrektur samt forfatte indhold til vores engelske og danske hjemmeside, Facebook o.lign.