Release-party og test af Den Øde Ø

Af Trine Askjær-Jørgensen

Den 13. april holdt vi fest og fejrede, at vi er flyttet i nye lokaler og at vi lancerede et nyt spil; Den Øde Ø. Arrangementet startede om eftermiddagen, hvor vi snakkede om spillets tilblivelse, menneskerne bag, selve historien, Den Øde Ø og testen af spillet. Forud for lanceringen havde elever fra Gammelgårdskolen nemlig testet spillet med deres lærer og to lærerstuderende. På dagen stillede eleverne sig op på den lille scene og fortalte om deres oplevelse med Den Øde Ø.

Spillet, Den Øde Ø, har været undervejs i ca. 2 år og startede oprindeligt ud som “HistorieHopperen”, der skulle indeholde to interaktive fortællinger, nemlig Lakridsmanden af Louis Jensen og Den Øde Ø af Boris Hansen, af ca. 30 minutters varighed hver. Undervisningsministeriet gav støtte til HistorieHopperen, som endte ud i to hele spil/fortællinger uafhængige af hinanden, som der kom meget mere tyngde på og derfor endte med at blive meget mere omfattende end den halve time, det oprindeligt var tænkt, at spillene hver især skulle tage at komme igennem.

Ideen med Den Øde Ø var, at vi ville vække en historie mere til live med de fysiske brikker og bevægelsen. Således at eleverne blev inddraget mere i historien og skulle samarbejde på tværs af hele klassen, når de træffede valg og bevægede sig rundt i historien. Der har været mange forskellige mennesker ind over udviklingen af Den Øde Ø, som vi efter to års arbejde lancerede den 13. april, hvor det således blev tilgængeligt for alle Hopspots-brugere. Vi er dem alle sammen utrolig taknemlige – det havde ikke været muligt uden det super gode hold af mennesker til at løfte de forskellige opgaver i forbindelse med tilblivelsen af spillet.

Den Øde Ø af Boris Hansen

Den Øde Ø er en interaktiv Robinsonade-fortælling skrevet af forfatter Boris Hansen. Boris er til dagligt forfatter hos forlaget Tellerup, hvor han skriver børne- og ungdoms spændingslitteratur, typisk fantasy, hvorfor ideen opstod om at få Boris til at skrive en historie, som man kunne spille sig igennem på Hopspots. På dagen for lanceringen fortalte Boris lidt om tankerne bag historien og til de der endnu ikke kendte historien, gav han også en lille smagsprøve på, hvad den handler om, samtidig med at vi på dagen også prøvede at spille lidt af spillet igennem i fællesskab.

Boris fortalte bl.a., at tanken med spillet var, at det skulle spænde bredt ift. målgruppe/aldersgruppe og at man ønskede at skabe et spil med dybde, som havde noget på hjerte og som ikke bare var sjov og ballade. Forfatteren synes, det kunne være sjovt med et spil, som satte spillerne i nogle dilemmaer, der rakte ud over den fysiske anvendelse af Hopspots, men som faktisk også havde noget konsekvens og som engagerede børnene i kraft af deres personlige investering.

Den Øde Ø er et klassisk scenarie med nogle børn, som er skibbrudne og strandet på en øde ø. De er skyllet op på en strand og kan ikke rigtig huske, hvad der er sket, men de er sammen og de er afhængige af hinanden i kampen for at overleve. I Den Øde Ø foregår historien separat fra Hopspots dvs., at man ideelt set spiller på to iPads, således at én iPad er lejr-iPaden, der befinder sig i klasselokalet, og en anden er ekspeditions-iPad, som befinder sig ved Hopspots, hvor man løser forskellige minispil for at forbedre sine chancer for at overleve. Hoveddelen af spillet foregår i klasselokalet, hvor eleverne diskuterer, hvad deres næste træk skal være og hvad de er parate til at gøre for at overleve.

Spillet indeholder tre kapitler med en række scenarier, man skal forholde sig til og løse i fællesskab. Første kapitel er meget simpelt, der skal man “bare” holde øje med sine humør- og madpoint, men i takt med at man kommer længere og længere i spillet bliver der flere faktorer at være opmærksom på og tage stilling til.

Boris fortalte, at hans oprindelige ide var, at spillet skulle være centreret omkring eleverne og deres indre konflikter og så var øen bare sådan et sted, hvor de kunne gå ud og skaffe ting til lejren. Dilemmaerne skulle altså kun handle om, hvordan eleverne ville organisere sig indadtil. Men som Boris selv sagde:

“Nu er jeg jo først og fremmest fantasy-forfatter, så der begyndte at snige sig den her ide ind om, at titlen ”Den Øde Ø”, i virkeligheden var løgn og den her ø ikke er så øde alligevel… Det styrkede faktiske de moralske dilemmaer, at eleverne pludselig skulle forholde sig til, at der måske var nogle ting udenfor lejren også, som de skulle forholde sig til. ”Hvordan forholder vi os til, at der pludselig er nogen der måske lurer på os? Er vi parate til ligesom at opgive vores personlige frihed for måske at stå mere sikkert?””.

Hopspots interaktiv spil den øde ø

Test af Den Øde Ø

Forud for lanceringen af Den Øde Ø er spillet blevet testet af 5. klasse fra Gammelgårdskolen. Feedbacken fra eleverne og deres lærer var utrolig brugbar for os, og imens de testede spillet af, rettede vi faktisk til undervejs og lærte fra dem, hvad der fungerede godt og knap så godt. Således var de med til at sætte det sidste prik over i’et i Den Øde Ø.

Eleverne spillede hele spillet igennem én gang. Da det foregik i dansktimerne, tog de det af flere omgange og spillet tog således 4x 1,5 timer. De to lærerstuderende som har været med undervejs i testen sagde om spillet:

“Man kunne sagtens have brugt meget mere tid, fordi vi nåede faktisk ikke at samtale ret meget om dilemmaerne. Det var faktisk bare at spille spillet”. De mente således, at man sagtens kunne bruge 9-10 timer på spillet, for så kunne man tage sig god til med gennemlæsningen og diskussionerne.

Ligeledes anbefalede elevernes lærer også, at man arbejdede videre med afsæt i spillet:

”Udover at man kan se, at det styrker klassen, at de er i de her grupper og de skal blive enige om nogle ting, de skal forholde sig til i nogle meget større grupper end de er vant til. Man kan også bruge det som et afsæt til at skrive, altså lave Robinsonader, så det er vi jo gået i gang med nu her efter og der tænker jeg, at det her er et rigtig fint afsæt. Jeg skulle ikke bruge så lang tid på at komme med et oplæg omkring Robinsonader, fordi børnene havde jo allerede været lidt igennem det. Så det gik ret hurtigt og så var vi i gang. Det er jo et andet afsæt, fordi traditionelt så ville man jo nok læse Robinson Crusoe først eller nogle andre bøger med samme tema og så ville man derefter gå i gang. Her har børnene spillet og der er både det kropslige og det demokratiske og alle mulig andre ting med”.

De to lærerstuderende, Louise Kaas Hansen og Trine Nedergaard Pedersen, som netop har skrevet hovedopgave med fokus på Den Øde Ø og dets evne til at motivere og skabe læring for eleverne, siger bl.a. om spillet og elevernes oplevelse: “Eleverne opnåede samvær med kammerater om en fælles sag gennem konstruktiv kommunikation og samarbejde. [De] var motiverede og havde lyst til deltagelse”.

De to studerende ser, at der spil eksternt er der mange muligheder for fagligt arbejde, da der på 5.-6. klassetrin fokuseres på at udarbejde forskellige typer tekster. Med deres ord: “Herunder altså også skønlitterære, eleverne arbejdede med robinsonader og efter syv måneder husker de stadig de danskfaglige træk. Vi har evidens for at elevernes oplevelse med spillet har fæstnet sig og denne viden har langtidslagret sig i deres hukommelse, og de har derved opnået læring og en [dybere forståelse]”.

Elevernes oplevelse med Den Øde Ø

Rent praktisk delte elevernes lærer klassen op i to grupper, som spillede på hver deres iPad. Når de kom til ekspeditionerne sendte de grupper på 3-4 elever ud til Hopspots, hvor de løste minispillene på iPad’en og Hopspots-brikkerne.

Eleverne var enormt positive overfor spillet og deres oplevelse af at spille, lære og bevæge sig i undervisningen. De sagde bl.a. følgende om spillet:

”Det er sjovt med dilemmaerne og det at man skal passe på ikke at miste for mange point”

”Jeg kunne godt lide, at man fx ved dilemmaerne kan have forskellige meninger, så fx den her del vil have den her mulighed og den anden del vil have den her og så skulle man stemme om det, fordi nogle gange var det svært at blive enige”

”Altså det er meget fedt, at man både skal bevæge sig, læse og lytte godt efter”.

”Der er meget mere samarbejde sammenlignet med almindelig undervisning og vi bevægede os meget mere end vi plejer”.

Vi er rigtig glade for, at eleverne, læreren og de to lærerstuderende havde en god oplevelse med at teste spillet af for os. Vi er meget taknemlige for deres hjælp og feedback. Nu håber vi, at spillet kommer til at gøre gavn og skabe rigtig meget sjov med bevægelse og læring ude hos Hopspots-brugerne.

Læs mere om spillet og find en trin-for-trin guide til, hvordan man spiller Den Øde Ø.

Om forfatteren: Trine Askjær-Jørgensen

Med en baggrund som Cand. Mag. i Engelsk er Trine skarp på netop engelsk og hun har masser af viden om kognition, sprogindlæring osv. Hendes job hos Hopspots består af at oversætte, læse korrektur samt forfatte indhold til vores engelske og danske hjemmeside, Facebook o.lign.